घोराही उपमहानगर दाङकै उत्कृष्ट र लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौं स्थानमा

दाङ, माघ । स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा घोराही उपमहानगरपालिका दाङकै उत्कृष्ट र प्रदेशको पाँचौँ स्थानमा कायम भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मूल्यांकनमा घोराही उपमहानगरपालिका दाङमा प्रथम र लुम्बिनी प्रदेशमा पाँचौ भएको हो । १०० पुर्णाङ्कको मूल्यांकनमा घोराही उपमहानगरपालिकाले ७८ अंक पाएको छ ।

उपमहानगरलेले योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ९२ दशमलब ८६ प्रतिशत, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा ७५ दशमलब ८६ प्रतिशत, लेखांकन तथा प्रतिवेदनमा ९४ दशमलब १२ प्रतिशत, अनुगमन, मुल्यांकन तथा लेखापरीक्षणमा ५० प्रतिशत र राजस्व व्यवस्थापनमा ७३ दशमलब ५३ प्रतिशत अंक ल्याएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा घोराही पाँचौँ हुँदा पश्चिम नवलपरासी ८६ प्रतिशत र ९७ दशमलब ५० प्रतिशत अंक ल्याएर सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिका देशभरी कै प्रथम भएको छ ।